Rhybudd! Mae angen CSS ar gyfer y tudalennau hyn . Os gwelwch yn dda alluogi CSS. Warning! CSS is required for these pages. Please enable CSS
A all fy mhlentyn gael brechlyn y ffliw yr hydref hwn?

Rhowch ddyddiad geni eich plentyn isod i weld


(ee. 15/01/2011)
Y brechlyn sy’n cael ei gynnig i’r rhan fwyaf o’r plant
cymwys yw chwistrell drwynol